Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
Nye faresymboler
2015
Det periodiske system
Pdf
Det periodiske system
Isotopkort
Pdf
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med fysik-kemifaglige begreber
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
Biologi Lex
Opslagsværk med begreber i biologi
Søg i portalen

Global miljøkemi


FOSSILE BRÆNDSTOFFER OG BIOGAS
CARBON-KREDSLØBET
LUFTFORURENING OG OZON
DRIVHUSEFFEKT OG KLIMAÆNDRINGER
CAFE: GRAFFITI PÅ HIMLEN

Der er næsten 900 millioner biler i verden. Hvis man satte dem i en række, ville den kunne nå rundt om Jorden næsten 100 gange. Bilerne bruger meget brændstof, og behovet vil endda stige, for der vil komme endnu flere biler. I vækstlande som Kina og Indien vil flere få råd til at købe en bil. Det kan føre til højere benzinpriser, for der er begrænsninger på, hvor meget olie der findes. Prisen er ikke det eneste problem, for ved afbrænding af brændstof dannes der CO2. Det store udslip af CO2 til atmosfæren er en medvirkende årsag til den globale opvarmning. Det vil medføre klimaændringer, der kan betyde voldsomme ændringer af livsvilkårene for mange mennesker – også i Danmark.
Hvorfra kommer naturgassen i Danmark?

Hvad bruger man solcreme til?

I medierne hører vi tit om drivhuseffekten. Hvad er det?

Bliver klimaet i Danmark og resten af verden varmere?

FOSSILE BRÆNDSTOFFER OG BIOGAS